LED照明 → シャープ
消費電力が少ないLEDを使用した電球
■ 40W形相当

SHARP LED電球 電球色相当 40W E26 DLL401L
[詳細]

SHARP LED電球 昼白色相当 40W E26 DLL401N
[詳細]
 
■ 60W形相当

SHARP LED電球 電球色相当 60W E26 DLL601L
[詳細]

SHARP LED電球 昼白色相当 60W E26 DLL601N
[詳細]
 
■ 60W形相当 (調光器対応モデル)

SHARP LED電球 電球色相当 調光器対応モデル 60W E26 DLL60AL
[詳細]

SHARP LED電球 昼白色相当 調光器対応モデル 60W E26 DLL60AN
[詳細]
 
■ 60W形相当 (可変7段階調光・調色対応モデル)

SHARP LED電球 可変7段階調光・調色対応モデル 60W E26 リモコン付属 DLL60AV
[詳細]